Libru sea Sp. z o.o.

Strzebielinko 24
84-250 Gniewino